Logotip_Sola_splet

Vzgojni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč:

Vzgojni načrt OŠ Cirkulane-Zavrč

Pravila šolskega reda:

Na podlagi 60. e člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06)  je svet Osnovne šole Cirkulane – Zavrč dne 27.2.2017 sprejel Pravila šolskega reda v osnovni šoli Cirkulane-Zavrč.

Pravila šolskega reda in Prilogo pravilom šolskega reda, ki opredeljujejo kršitve in postopek razreševanja ob zaznavi kršitev Pravil šolskega reda.

Pravila hišnega reda za lokacijo šole Cirkulane:

HIŠNI RED_lokacija Cirkulane

Pravila hišnega reda za lokacijo šole Zavrč:

HIŠNI RED_lokacija Zavrč

Pravila hišnega reda vrtca Cirkulane:

Pravila hišnega reda vrtec Cirkulane

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti:

Prilagajanje šolskih obveznosti

Pravila dežurstva na šoli:

Naloge dežurnega učenca

(Skupno 120 obiskov, današnjih obiskov 1)